Skip to content

Locatie

Hieronder vind je meer over onze locatie

Scouting 03

Vovie locatie Deventer – Scouting Westenenk

Al 100 jaar is scouting Westenenk een begrip in Deventer en vanaf 2022 hebben ze de handen ineen geslagen met Vovie Deventer.

Geschiedenis van Westenenk

In 1937 kon de Westenenkgroep Deventer I het terrein “De Wueste” huren van het Grote en Voorster Gasthuis (Verenigde Gestichten). Dit was een laaggelegen terrein in de uiterwaarden. Er is in dat jaar een clubhuis gebouwd. Het clubhuis heeft de oorlog vrijwel ongeschonden overleefd (padvinderij was tijdens de oorlogsjaren verboden); het kampeer materiaal was tijdig uit het clubhuis verwijderd en opgeslagen bij de leden thuis. Na de oorlog in 1949 is het clubhuis afgebrand en hetzelfde jaar weer herbouwd en officieel geopend op 29 oct. 1949 door mevr Storm de Grave van de Bannink. In 1975 is de rowanbasis gebouwd en in 1984 is het terrein eigendom geworden van de stichting. Daarna heeft het waterschap de dijk verlegd zodat het terrein inmiddels binnendijks ligt en niet meer onregelmatig onder water staat.